Pavel Slavko

Pavel Slavko

kastelán zámku Český Krumlov

Kastelán zámku Český Krumlov a nejvýraznější z výrazných vedoucích správy Státního hradu a zámku drží vždy jasný názor.

Nenechá se nikým vykolejit, široké vize umí i prosadit. Zakladatel Nadace barokního divadla je renesanční osobnost obrovského přesahu. Živá encyklopedie širokých znalostí vždy uchvátí vyprávěním... Každá chvíle s ním je silný zážitek, natož celý večer!

Narodil se v roce 1956. Absolvoval střední průmyslovou školu keramickou v Karlových Varech, obor modelování keramiky. Vystudoval katedru dějin umění na MU Brno. V průběhu studia se podílel na záchranných výzkumech archeologických lokalit, památkových objektů, odborné evidenci mobiliárního fondu hradů a zámků v České republice.

Byl zaměstnancem památkového ústavu České Budějovice, oddělení dokumentace a evidence movitých a nemovitých památek. Vedle hlavní náplně profesní činnosti na Památkovém ústavu se dále zabýval i průzkumy a pasportizací památkových areálů a objektů. Od roku 1988 je vedoucím správy Státního hradu a zámku Český Krumlov a také zakládající člen Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov.

V poslední době převážnou část aktivity realizuje především v komplexní kulturně historické obnově areálu českokrumlovského zámku konstruktivním spojením profesní a nadační činnosti.

Fotogalerie

Používáme cookies

Tento web používá soubory cookies za účelem zlepšení navigace, analýzy používání webu a v marketingových aktivitách.