Cestovatelské středy, 15.2.2017, Olga Sommerová - téma přednášky:

Peru

Program večera
Peru (Olga Sommerová 2017)

Olga Sommerová

režisérka

Ve svých filmech se zabývá sociálními tématy a mezilidskými vztahy, později významnými osobnostmi a fenomény společenského a uměleckého života, feminismem a nedávnou historií naší země.