Cestovatelské středy, 4.4.2018, Václav Bělohradský - téma přednášky:

Italské anomálie

Jeho knihy a přednášky burcují k přemýšlení i třídění názorů a hodnot. Metafory jsou inspirující a názorné, úsměvné i úzkostné, každopádně znamenité.

Podnětné výzvy rozhodně stojí za návštěvu i v NM. Zajímavé názory mohou někdy změnit život. I váš...?

Program večera
Italské anomálie (Václav Bělohradský 2018)

Václav Bělohradský

filosof

Netradiční sociolog je řazen k postmoderním myslitelům a žákům Jana Patočky. Vystudoval na Filozofické fakultě UK v Praze češtinu a filosofii.