Cestovatelské středy, 10.3.2010, Hynek Kmoníček - téma přednášky:

Indie, Dalajlama a ti druzí...

Program večera
Indie, Dalajlama a ti druzí... (Hynek Kmoníček 2010)

Hynek Kmoníček

diplomat

Je ředitelem zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Dříve zastával funkci velvyslance v Austrálii.