Cestovatelské středy, 12.2.2014, Hynek Kmoníček - téma přednášky:

Austrálie

Program večera
Austrálie (Hynek Kmoníček 2014)

Hynek Kmoníček

diplomat

Je ředitelem zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Dříve zastával funkci velvyslance v Austrálii.