Cestovatelské středy, 22.3.2023, Marek Orko Vácha - téma přednášky:

Argentina

Teolog, přírodovědec, spisovatel a skaut zažil i 2x Antarktidu.

Na akademické půdě působí jako přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde je předseda akademického senátu už čtvrté období.

Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky. Je autorem 20 knih.

Program večera
Argentina (Marek Orko Vácha 2023)

Marek Orko Vácha

kněz

Teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut