Prezident České Křesťanské akademie Vystudoval sociologii a filosofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, byl žákem Jana Patočky.

Komunistickým režimem mu bylo zakázáno vyučovat, zaměstnán byl nejdříve jako podnikový psycholog, později jako psychoterapeut pro drogově závislé.

V roce 1978 byl tajně vysvěcen biskupem v Erfurtu na katolického kněze a do roku 1989 byl jednou z předních osobností české podzemní církve, v 80. letech patřil ke spolupracovníkům kardinála Tomáška, inicioval Desetiletí duchovní obnovy národa. Od roku 1990 je prezidentem České křesťanské akademie a od stejného roku působí v univerzitním kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, kde je farářem studentů. V témže roce jej papež Jan Pavel II. jmenoval konzultorem Papežské rady pro dialog s nevěřícími. Od roku 1993 přednáší religionistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Habilitoval se na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v oboru sociologie (1993) a o čtyři roky později byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy.

Narodil se v Praze. Teologii studoval v tajných kurzech v Praze (žák Josefa Zvěřiny) a po roce 1989 postgraduálně na Papežské Lateránské univerzitě v Římě (ThLic); habilitace z praktické teologie na Papežské teologické fakultě ve Wroclawi. 1992 habilitace pro obor sociologie na FSV UK, v roce 1993 jmenován docentem, v roce 1997 profesorem Univerzity Karlovy.

Do roku 1989 z politických důvodů nemohl přednášet na vysoké škole, pracoval jako psycholog v průmyslu a později jako psychoterapeut drogově závislých (1984–90). Působil v kulturním a náboženském disentu – v „bytových seminářích“ a samizdatu. Roku 1978 byl tajně vysvěcen (v bývalé NDR) na kněze a v 80. letech patřil k nejbližším spolupracovníkům kardinála Tomáška.

V letech 1990–93 byl generálním sekretářem Biskupské konference ČR a pedagogem KTF UK; Jan Pavel II. ho jmenoval konzultorem Papežské rady pro dialog s nevěřícími.

Nyní je profesorem sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, rektorem univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze (od února 1990) a prezidentem České křesťanské akademie (od prosince 1990).

Po roce 1989 navštívil všech šest kontinentů – podnikl studijní cesty, příp. přednášel na pozvání zahraničních univerzit v řadě zemí Evropy, v USA, v Latinské Americe, v Asii (Indii, Japonsku, Taiwanu) a Africe (Egypt); 2002 se účastnil expedice do Antarktidy. Jako hostující profesor působil na univerzitě v Pittsburgu (1999), na univerzitách v Oxfordu (2001) a Cambridge (2003). Účastnil se rozhovorů s představiteli různých křesťanských církví, judaismu, islámu, buddhismu a hinduismu. Je členem Evropské akademie věd a umění a řady domácích i zahraničních vědeckých společností. Publikoval přes 200 prací – knih i článků – doma i v zahraničí. Jeho knihy byly přeloženy do němčiny, polštiny, italštiny a španělštiny.

Byl vyznamenám americkou Cenou tolerance za rok 2002 a rakouskou Cenou kardinála Königa za rok 2003. Byl externím poradcem prezidenta republiky Václava Havla.

Angažuje se i ve veřejném životě, v občanských a charitativních iniciativách, působí v médiích; vyslovuje se pro toleranci a dialog mezi příslušníky různých národů, ras, náboženství a politického přesvědčení, vyjadřuje se k otázkám politické, hospodářské a vědecké etiky. Ve své vědecko-pedagogické práci se zaměřuje hlavně na filozofii a sociologii náboženství, vztah náboženství, kultury a politiky a otázky evropské kulturní identity.

Datum aktualizace:

29.3.2023

Komunistickým režimem mu bylo zakázáno vyučovat, zaměstnán byl nejdříve jako podnikový psycholog, později jako psychoterapeut pro drogově závislé.

ico fotogalerie

Fotografie

ico archiv

Předchozí vystoupení

Ptal jsem se cest (Tomáš Halík 2012)

Ptal jsem se cest (Tomáš Halík 2012)

datum

Datum přednášky 7.3.2012

Profesor Karlovy univerzity a katolický kněz navštívil všechny kontinenty včetně Antarktidy. Zaměřuje se na dialog kultur a náboženství, setkává se pravidelně s představiteli nejen křesťanských církví, ale i judaismu, islámu, buddhismu a hinduismu.

Videogalerie

Ptal jsem se cest

Profesor Karlovy univerzity a katolický kněz navštívil všechny kontinenty včetně Antarktidy. Zaměřuje se na dialog kultur a náboženství, setkává se pravidelně s představiteli nejen křesťanských církví, ale i judaismu, islámu, buddhismu a hinduismu.

Všechny online večery
ico fotogalerie

Fotogalerie z minulých vystoupení

Tomáš Halík není v žádné fotogalerii.