Petr Šabach

Petr Šabach

spisovatel

Český spisovatel, známý svými humoristickými romány a povídkami. Jeho otec byl voják z povolání.

Šabach od roku 1966 studoval Střední knihovnickou školu, po 1. ročníku přestoupil na gymnázium, z něhož byl roku 1969 vyloučen, externě přijat zpět na SKŠ, kde v roce 1974 maturoval. Následovalo dálkové studium kulturologie na Filozofické fakultě UK (obor absolvoval 1979 diplomovou prací Specifika rodiny v předávání kulturních hodnot). V letech 1974–1987 vystřídal různá povolání (noční hlídač, metodik kulturního domu v Domě u Kamenného zvonu aj.). V současnosti vyučuje tvůrčí psaní na Literární akademii (Soukromá vysoká škola Josefa Švoreckého v Praze).

Fotogalerie

Používáme cookies

Tento web používá soubory cookies za účelem zlepšení navigace, analýzy používání webu a v marketingových aktivitách.