Miloslav Stingl

Miloslav Stingl

cestovatel a spisovatel

Zažil blokádu Kuby, mluvil s Fidelem Castrem, objevil ruiny mayských měst, rodil eskymácké děti v Arktidě, přátelil se s králem Tongy, přežil námořní katastrofu, plaval v řece plné krokodýlů.

Slavný český cestovatel, etnograf a spisovatel působil v letech 1962–1972 v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, byl místopředsedou latinskoamerické společnosti. Celý život se věnuje literární tvorbě a pokračuje v badatelské a popularizační činnosti spojené s četnými dlouhodobými cestami. Opakovaně pobýval v Americe, Austrálii a Oceánii. Vykonal 14 cest kolem světa. Na výpravách strávil 20 let, navštívil 152 zemí, domluví se 17 jazyky včetně řeči papuánského kmene Kumů. Je členem mezinárodních etnologických společností při UNESCO v Paříži. Severoamerický indiánský kmen Kikapú ho zvolil za svého náčelníka.Spolu s dvojicí Hanzelka a Zikmund patří mezi naše nejslavnější autory cestopisné literatury.Vstoupil do rekordmanské síně slávy jako nejvydávanější český autor, dostalo se mu řady literárních ocenění. Napsal 43 knih, jež vyšly ve 240 vydáních v nákladu převyšujícím 17 milionů výtisků. Spolupracuje s televizí i rozhlasem, na jeho náměty vznikly desítky pořadů. S německou televizí ARD natočil třiatřicetidílný seriál Na cestách s Dr. Miloslavem Stinglem. V září 2014 obdržel prestižní mezinárodní cenu Egona Ervína Kische za celoživotní dílo, o týden později stříbrnou medaili Senátu PČR. V červenci 2015 byl nominován na státní vyznamenání, medaili za zásluhy. Nikdo před ním ani po něm nic podobného na cestovatelském a spisovatelském poli nedokázal.Po dekádách naléhání přátel souhlasil s vytvořením autorizované biografie. Odhaluje nepublikované zážitky z celého života, dotýká se i citlivých osobních témat. Kniha kombinuje psaný příběh, současné komentáře k daným událostem a nejzajímavější úryvky z jeho díla. Publikace obsahuje deset celostránkových map s trasou jeho cest, autentické fotografie a bonusové předměty. Unikátem je nástěnná malovaná mapa světa zachycující všechny Stinglovy cesty a DVD s archivními dokumentárními filmy. Kniha s předmluvou Miroslava Zikmunda je provázena ilustracemi Elišky Chytkové. Miloslav Stingl s autorem Adamem Chroustem odhalí, jak kniha vznikala, a jaké tajemství skrývalo 280 Stinglových kufrů.

Indiánů, které si zamiloval už jako kluk četbou mayovek, se týká i jeho poslední kniha Indiáni na válečné stezce (Jota). Přináší informacemi nabité příběhy skutečných hrdinů indiánských válek, povstání a vzpour, kteří vstupovali na válečnou stezku, aby bránili svůj lid a zem. Od romance indiánské „princezny“ Pocahontas a britského kapitána J. Smithe přes bitvu u Little Big Hornu, masakr u Wounded Knee, který znamenal konec Sedícího býka až po nejslavnějšího náčelníka Apačů Geronima. Předkládá neuvěřitelnou historii americké kolonizace, která fascinuje...

Milostný cestopis Sex v pěti dílech světa (Jota) se ovšem zbylé jeho produkci vymyká. Téma je nezvyklé i pro samotného M.Stingla: „Vyprávění o tom, jak (případně jak jinak) se milují a co všechno je spojeno s láskou v pěti světadílech, musím začít přiznáním: projel jsem jako etnolog 150 zemí všech pěti světadílů. Navštívil různé poslední kolonie, teritoria, ostrovy i odlehlé ostrůvky. Pobýval jsem mezi desítkami kmenů a národů, žil s nimi často ve velice blízkém vztahu, ale ne vztahu mileneckém. Téma znám zprostředkovaně, z druhé ruky. I když řeč bude vlastně nikoli o rukách, ale o zcela jiných tělesných orgánech.“ Milostné a sexuální praktiky jednotlivých národů, od tichomořských etnik přes africké kmeny, asijské národy až po původní obyvatelstvo Austrálie, vykresluje Miloslav Stingl pikantní a z pohledu Evropana často až bizarní rituály z exotických ložnic, pardon, chýší. Člověk je jediný tvor, který do sexu vkládá fantazii. Kam až sahají její hranice? M. Stingl je odhaluje otevřeně, erudovaně a vkusně.

Fotogalerie

Používáme cookies

Tento web používá soubory cookies za účelem zlepšení navigace, analýzy používání webu a v marketingových aktivitách.