Ladislav Heryan

Ladislav Heryan

farář

Salesián a katolický kněz se živí jako učitel, kněze dělá ve volném čase, takže téměř žádný čas nemá.

Řeholníkem se stal ještě za totality, přitom vystudoval stavební fakultu VUT Brno. V roce 1987 emigroval do Itálie s cílem zde dostudovat teologii a jít jako kněz dělat misionáře na Madagaskar. Sametová revoluce jeho plány překazila. Dostal za úkol dostudovat a poté se vrátit do Česka pomoci znovu budovat v roce 1950 násilně přerušený řeholní život. Po 10 letech studia filosofie, teologie a biblistiky v Římě a 5 letech vyučování biblistiky na TF JU v Českých Budějovicích v roce 2002 přichází do Prahy, kde žije dosud. Vyučuje biblistiku na VOŠ Jabok, dochází na Institut ekumenických studií ETF UK v Praze a učí na CMTF UP Olomouc. Jezdí jako duchovní průvodce skupin do Izraele.

Fotogalerie

Používáme cookies

Tento web používá soubory cookies za účelem zlepšení navigace, analýzy používání webu a v marketingových aktivitách.