Jiří Fajt

Jiří Fajt

ředitel Národní galerie

Český historik umění žijící v Berlíně a Praze je od července 2014 generální ředitel Národní galerie.

Věnuje se hlavně středověkému a raně novověkému umění střední Evropy. Je autor řady publikací a úspěšných mezinárodních výstav.

V roce 1983 dokončil VŠ zemědělskou v Praze a následujících několik let se živil jako umývač oken. Roku 1987 zahájil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze dálkové studium dějin umění. O rok později začal pracovat jako kurátor Sbírky českého kamenosochařství 11. - 19. století v Lapidáriu Národního muzea v Praze. Roku 1992 se stal kurátorem středověkého umění v Národní galerii v Praze a o dva roky později vyhrál konkurz na ředitele Sbírky starého umění. V roce 1999 získal doktorát z dějin umění na Univerzitě Karlově.

V roce 2000 Národní galerii dobrovolně opustil jako výraz nesouhlasu s tehdejším vedením Milana Knížáka a těžiště svého působení přesunul do Německa, kam se následně s rodinou odstěhoval. Jako hostující profesor působil od roku 2001 na Technické univerzitě Berlín. Kromě toho přednášel na Humboldtově univerzitě v Berlíně a na Univerzitě Karlově v Praze. Vyhrál výběrové řízení a následně byl jmenován generálním ředitelem Národní galerie.

Fotogalerie

Používáme cookies

Tento web používá soubory cookies za účelem zlepšení navigace, analýzy používání webu a v marketingových aktivitách.