Jindřich Štreit

Jindřich Štreit

fotograf

Pochází ze Vsetína, prošel praxi učitele, ředitele, vysokoškolského pedagoga. Vedl umělecké galerie v Sovinci a v Bruntále, spolupracuje s progresivními umělci.

V roce 1982 se autorsky zúčastnil jako jediný fotograf nepovolené výstavy, byl odsouzen a nemohl dále vyučovat. V roce 2000 se habilitoval na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze a stal se docentem pro obor fotografie. V roce 2009 získal profesuru na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze. V roce 2014 mu Umělecká rada udělila titul doctor honoris causa. Od roku 1991 pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Brazílii, Moldávii, Rakousku, Rumunsku, Slovensku, Číně, Maďarsku, Rusku, Japonsku, Polsku, Německu a hlavně v ČR. Připravil 1300 samostatných výstav a mnoha společných se zúčastnil. Vydal 35 knih a další ilustroval.

Fotogalerie

Používáme cookies

Tento web používá soubory cookies za účelem zlepšení navigace, analýzy používání webu a v marketingových aktivitách.