Cyril Höschl

Cyril Höschl

psychiatr

Jeden z nejznámějších psychiatrů srozumitelně hovoří o duševním zdraví a nemocech.

Profesní autoritu dokazuje na Psychiatrické klinice 3. LF UK v Praze, kde je přednostou a pozice ředitele Národního ústavu duševního zdraví. Vychoval generace studentů a mladých vědců oboru. Získal ocenění „Česká hlava".

Fotogalerie

Používáme cookies

Tento web používá soubory cookies za účelem zlepšení navigace, analýzy používání webu a v marketingových aktivitách.