Miloslav Stingl

nejplodnější český spisovatel

Miloslav Stingl je kapacitou na poli české cestopisné literatury. Ve svých četných knihách zaznamenává zážitky z dlouhých let na cestách po celém světě. Na svých cestách strávil 20 let, navštívil 150 zemí, domluví se 17 jazyky včetně papuánského kmene Kumů. 8.6. 2013 vstoupil do rekordmanské síně slávy jako nejvydávanější český autor! Na svém kontě má 43 knih ve 239 vydáních v úhrnném nákladu 16 919 000 výtisků.

Narodil se 19. 12. 1930 v Bílině. Na Právnické fakultě UK vystudoval mezinárodní právo, působil jako osvětový inspektor pro umění v Karlových Varech. Od roku 1956 studoval při zaměstnání etnografii a folkloristiku na FF UK, zaměřil se na mimoevropskou etnologii. V letech 1960-1962 působil jako odborný asistent geografie na Pedagogickém institutu v KV, 1962- 1972 v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV.

Po roce 1972 se věnuje literární tvorbě a pokračuje v badatelské a popularizační činnosti, spojené s četnými dlouhodobými cestami. V 50. letech navštívil kavkazské republiky SSSR, od 60. let opakovaně pobýval v Americe, Austrálii a Oceánii. Vykonal čtrnáct cest kolem světa. 1963-1968 byl místopředsedou Latinskoamerické společnosti, je člen mezinárodních etnologických společností při UNESCO v Paříži. Jako jediný Čech je čestným indiánským náčelníkem. Má jméno Okima, Ten, který vede. Zvolil si jej severoamerický kmen Kikapú. Snad žádný Čech neprocestoval takový kus světa jako etnolog, cestovatel a spisovatel Miloslav Stingl. Vedle věhlasné dvojice Hanzelka a Zikmund patří mezi nejslavnější tuzemské autory cestopisné literatury.

Indiánů, které si zamiloval už jako kluk četbou mayovek, se týká i jeho poslední kniha Indiáni na válečné stezce (Jota). Přináší informacemi nabité příběhy skutečných hrdinů indiánských válek, povstání a vzpour, kteří vstupovali na válečnou stezku, aby bránili svůj lid a zem. Od romance indiánské „princezny“ Pocahontas a britského kapitána J. Smithe přes bitvu u Little Big Hornu, masakr u Wounded Knee, který znamenal konec Sedícího býka až po nejslavnějšího náčelníka Apačů Geronima. Předkládá neuvěřitelnou historii americké kolonizace, která fascinuje...

Milostný cestopis Sex v pěti dílech světa (Jota) se ovšem zbylé jeho produkci vymyká. Téma je nezvyklé i pro samotného M.Stingla: „Vyprávění o tom, jak (případně jak jinak) se milují a co všechno je spojeno s láskou v pěti světadílech, musím začít přiznáním: projel jsem jako etnolog 150 zemí všech pěti světadílů. Navštívil různé poslední kolonie, teritoria, ostrovy i odlehlé ostrůvky. Pobýval jsem mezi desítkami kmenů a národů, žil s nimi často ve velice blízkém vztahu, ale ne vztahu mileneckém. Téma znám zprostředkovaně, z druhé ruky. I když řeč bude vlastně nikoli o rukách, ale o zcela jiných tělesných orgánech.“ Milostné a sexuální praktiky jednotlivých národů, od tichomořských etnik přes africké kmeny, asijské národy až po původní obyvatelstvo Austrálie, vykresluje Miloslav Stingl pikantní a z pohledu Evropana často až bizarní rituály z exotických ložnic, pardon, chýší. Člověk je jediný tvor, který do sexu vkládá fantazii. Kam až sahají její hranice? M. Stingl je odhaluje otevřeně, erudovaně a vkusně.