Martin Rajniš

architekt: ŠPICBERKY

Spoluzakladatel České komory architektů, několika architektonických kanceláří a zakladatel ateliéru Huť architektury se věnuje experimentální architektuře a vztahu architektury k přírodě a lidské společnosti. Umí i křehké dřevěné stavby. Před lety opustil zavedený ateliér a baví se naplno životem. Co se naučil na cestách, na kterých strávil 14 let?  Nezná větu: „To nejde“...