Jan Benda

psychoterapeut: MNICHEM NA SRÍ LANCE

Žil jako buddhistický mnich na Srí Lance. Vede kurzy emoční inteligence, manažerské dovednosti, koučování, teambuilding, intuice a kreativita, řešení konfliktů, zvládání stresu... Cesta za poznáním sebe sama je cesta opravdové a nevratné proměny. Na začátku bývá životní krize či zlomové období plné úzkosti, strachu, zklamání a hořkosti. Díky ní lze odkrýt netušený potenciál, nalézt v životě smysl, moudrost i nadhled a humor. Život je nekonečnou výzvou. Výzvy nelze dělit na dobré a špatné...

Vystudoval psychologii na FF UK v Praze. Prošel tréninkem satiterapie, Pesso terapie, terapie zaměřené na emoce a řadou dalších kurzů. Dlouhodobě se věnuje především využívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapii a seberozvoji, ale i v managementu a leadershipu. Rád cestuje do jihovýchodní Asie. Nějakou dobu žil i jako buddhistický mnich na Srí Lance. Spravuje facebookovou stránku mindfulness.cz. V rámci doktorandského studia na FF UK v Praze se věnuje výzkumu studu (shame) a soucitu se sebou (self-compassion).

Vede kursy a tréninky s tématy jako emoční inteligence, manažerské dovednosti, manažerské styly, koučování, teambuilding, intuice a kreativita, komunikační dovednosti, řešení konfliktů, vyjednávání, zvládání stresu, osobnostní typologie pro manažery atd. Cesta za poznáním sebe sama je cesta opravdové a nevratné proměny. Na jejím začátku bývá mnohdy životní krize či zlomové období plné úzkosti, strachu, zklamání a hořkosti, díky ní člověk může odkrýt vlastní netušený potenciál, nalézt v životě smysl, moudrost i nadhled a humor. Život je nekonečnou výzvou a výzvy nelze dělit na dobré a špatné. Provozuje soukromou praxi v Ústí nad Labem, jako lektor soft-skills pracuje také pro společnosti A.T.A.P. CZ a Odyssey.