Středa 3. 2. 2016
spisovatel: CESTY KARLA IV.

Ředitele společnosti Praga Mystica se baví záhadami evropské historie a tarotem. Věnuje se studiu tajných organizací a zasvětitelských škol v souvislosti s rosenkruciánskými ideály. Tvůrce ojedinělých výstav a expozic o historii, významných osobnostech i víně. Autor mnoha knih. Co přinese největší český esoterik a autor série Tajné dějiny Evropy?

režisér: DALAJLAMA

Dokumentarista, scénárista i kameraman natočil na 150 filmů. V posledních letech se zabývá tématem smrti a točí filmy, které hledají odpovědi na věčné otázky: Odkud jsme přišli, proč tu jsme a kam jdeme? Dozvíme se to?

Místo konání:
Národní muzeum, Vinohradská 1 Praha
Vstupné:
100 KČ

V.POLTIKOVIČ - Dalajlama v Buddhových stopách

Natáčení filmu začalo v roce 2008 a skončilo v létě 2015, natáčelo se v Indii, Nepálu, Tibetu, Číně, Laosu a na Šrí Lance. Film vznikal ve spolupráci s CK Livingstone. Průvodcem a hlavní postavou hodinového dokumentárního filmu je 14. tibetský dalajlama Tändzin Gjamccho. Jeho Svatost dalajlama nás ve filmu provádí po nejposvátnějších místech buddhismu, která jsou spjata s životními předěly velkého učitele. Lumbiní, kde se Buddha narodil, Bódhgaja, kde dosáhl osvícení, Sárnáth, kde poprvé promluvil o svém poznání, a Kušinagara, kde prožil své poslední chvíle. Dalajlama srozumitelně přibližuje esenci buddhismu i v jeho nejnáročnější podobě – učení o prázdnotě. Vysvětluje význam práce s myslí, s rušivými emocemi, hovoří i o současné situaci a zdůrazňuje význam vnitřních hodnot, lidskosti, péče o druhé – narůstající agresi mladých lidí můžeme vyřešit zavedením výuky morálky a etiky na světském základě ne na náboženském.

Uvidíme i zvláštní obřady (obřad Kálačakry, kterého se zúčastnilo čtvrt milionu lidí). Nejpozoruhodnější buddhistické památky v Indii (buddhistická univerzita v Nálandě, jeskyně v Adžantě a Éllóře, stúpa v Saňčí a další). Nejvýznamnější džinistické památky (chrámová hora Šantruňdžaja s tisícem chrámů z mramoru), největší klášter světa ve východním Tibetu, kde žije přes 50000 mnichů a mnišek a další pozoruhodná místa.

Esenci Buddhova učení vystihuje i jeho citát: „Účel svatého života nespočívá v získávání darů, důstojnosti nebo slávy, ani v dosažení mravnosti, soustředění nebo vědění. Neotřesitelné osvobození srdce - to je pravý smysl svatého života, to je jeho podstata, to je jeho cíl.“

Národní muzeum budova

Kde se přednášky konají?

Národní muzeum (nová budova), Vinohradská 1, Praha

Začátky vždy v 19.00 hod.

(Přijďte s dostatečným předstihem) | Předprodej a rezervace vstupenek