Středa 10. 6. 2015
ex-prezident; ZÁPISKY Z CEST

Ex ministr financí, předseda vlády a v letech 2003–2013 druhý prezident ČR. V politice dosáhl vrcholů, rozhýbal nejen naši vrcholnou scénu. Založil Institut VK, píše úspěšné knihy, přednáší doma i v zahraničí, stále budí značnou pozornost. Fenomén pravicové politiky nenechá nikoho chladným...

vinař; VÍNO MORAVY

Vyhlášený šlechtitel vín a úspěšný pěstitel je krásný bodrý člověk vyhraněných názorů. Ochutnáme kouzla vinného kraje. Symbolická degustace uzavře letošní projekt...

...

Místo konání:
Národní muzeum (nová budova), Vinohradská 1, Praha
Vstupné:
100 Kč

prof. Ing. VÁCLAV KLAUS, CSc.

Václav Klaus se narodil na pražských Vinohradech roku 1941. Vysokoškolské vzdělání získal na Vysoké škole ekonomické (obor ekonomika zahraničního obchodu, rok absolvování 1963). V mládí byl dlouhá léta vrcholovým sportovcem, hrál košíkovou a odbíjenou, také rád lyžuje a hraje tenis. Studoval v Itálii (1966) a v USA (1969). Jako vědecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV byl v roce 1970 v rámci tehdejších čistek vyhozen a z politických důvodů na dlouhá léta pracoval na podřadných místech ve Státní bance československé. Odtud se koncem roku 1987 vrátil k akademické činnosti do Prognostického ústavu ČSAV. Do roku 1989 nikdy nebyl členem žádné politické strany. Ihned po 17. listopadu 1989 vstoupil do politiky, kde dosáhl absolutního vrcholu. V prosinci 1989 se stal federálním ministrem financí. V říjnu roku 1991 byl navíc jmenován místopředsedou vlády ČSFR. Na konci roku 1990 se stal předsedou tehdy nejsilnějšího politického subjektu - Občanského fóra. Po jeho zániku v dubnu roku 1991 spoluzaložil ODS a stal se jejím předsedou. Roku 1992 se stal předsedou vlády ČR. V této roli se podílel na klidném rozdělení československé federace a vzniku samostatné země. Dne 28. února 2003 byl Parlamentem ČR zvolen prezidentem, ve funkci setrval do roku 2013. Po ukončení svého působení ve funkci prezidenta přesídlil na zámeček v pražské Hanspaulce do nově vybudovaného Institutu Václava Klause, který je koncipován jako liberálně-konzervativní think tank s vlastní výzkumnou studijní činností, semináři, konferencemi a dalšími akcemi a programy pro odbornou i širokou veřejnost. Publikoval přes 40 knih s tématy obecně společenskými, politickými a ekonomickými, je nositelem sedmi řádů a vyznamenání, mnoha mezinárodních cen (48) a čestných doktorátů (47) z univerzit z celého světa. Pronesl desítky přednášek na významných univerzitách, vědeckých ústavech a na konferencích v mnoha zemích světa. 

www.klaus.cz

Národní muzeum budova

Kde se přednášky konají?

Národní muzeum (nová budova), Vinohradská 1, Praha

Začátky vždy v 19.00 hod.

(Přijďte s dostatečným předstihem) | Předprodej a rezervace vstupenek