Bohumil Vurm

spisovatel: CESTY VÁCLAVA IV. A ZIKMUNDA

Napsal knihy Tajné dějiny Prahy, Rudolf II. a jeho Praha a Encyklopedie tarotu. V roce 1997 tvoří výstavu Rudolf II. a Praha na Hradě, následně vede nadaci Forum 2000. Dlouhodobě se zajímá o Hieronyma Bosche. Podílel se na vytvoření Bosch Art Centre v  malířově rodném městě i na světové výstavě Bosche v Rotterdamu. Je předseda Nadace Hieronymus, která organizovala restaurování nejslavnějšího Boschova obrazu Zahrada pozemských rozkoší. Se ženou Zuzanou je autor expozice Víno napříč staletími na zámku v Mikulově. Napsali knihu Nová encyklopedie českého a moravského vína a trilogii Příběh templářů, životopisné knihy Karel IV. / Rytíř – poutník – král – císař a knihy Prahou po stopách zednářské symboliky. Poslední kniha Václav IV. a Zikmund / Bratři – rivalové – králové popisuje komplikované osudy synů Karla IV.

Přednáška ukáže rozporuplné povahy nevlastních bratrů a jejich životní cesty, které zásadně ovlivnily osud naší země. Představí Zikmunda v jiném světle. „Poslední císař středověku“ byl neúnavný cestovatel, projel Evropu od Bulharska po Španělsko. Jako jediný císař navštívil Anglii“. Knihy budou v NM za zvýhodněné ceny.